Zwroty prosimy wysyłać na adres:

Serwis Stator Piotr Wojtasik
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23 pok. C/3/9
email

Formularz reklamacji, wymiany i zwrotu towaru

Dane reklamowanego produktu


Nick z allegro

E-mail


Wybierz lub wpisz nazwę produktu

Data zakupu

Cena zakupu

Reklamacja


Typ reklamacji

Przyczyna
reklamacji

Numer paragonu

Dane kontaktowe


Imię i nazwisko

Miejscowość

Kod

Ulica / Nr domu, mieszkania

Telefon

 

Zgłoszenie sprzętu do serwisu (wypełnienie tego formularza) jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z póz. zm.). Dane osobowe i dane adresowe podawane podczas rejestracji zgłoszenia reklamacji przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji reklamacji i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Reklamacje wykonanie © www.Proar.pl

W tym miejscu możesz sprawdzić status swojej naprawy. Wystarczy, że wpiszesz poniżej swój adres e-mail zarejestrowany w naszym systemie oraz numer jaki otrzymałeś w czasie składania zamówienia.

Email
Numer reklamacji

Pamiętaj:

Towar należy odesłać kompletny, z wszystkimi jego składnikami jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu z oryginałem dowodu zakupu i karty gwarancyjnej. W celu usprawnienia procesu wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia. Dołącz do przesyłki wydrukowany formularz. W przypadku usterki opisz szczegółowo problem

Formularz odstąpienia od umowy kliknij aby pobrać

Regulamin serwisu

1. Właścicielem sklepu o loginie STATOR24 jest firma:

STATOR Piotr Wojtasik ,
ul. Jankowicka 23, 44-200 Rybnik


NIP: 642-104-97-74, REGON: 273488100,
wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 16713/97
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika.

2. Wszelkie reklamacje można kierować pisemnie na adres firmy lub za pomocą strony internetowej stator.rybnik.pl lub mailem na adres Stator(at)op.pl

INFORMACJE PRAWNE

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną lub za pomoca formularza na stronie internetowej).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (adres podany powyżej) Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku na przykład pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dokonanie płatności przelewem. w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.